Biddagdienst: De gelijkenis van de onrechtvaardige rechter

Ds. G.J. Baan

De gelijkenis van de onrechtvaardige rechter
- Het doel ervan (vs. 1)
- De inhoud ervan (vs. 2-5)
- De strekking ervan (vs. 6-8)

Thema: Lukas 18: 1-8

Of luister via Kerkdienstgemist: