Archieven Afgelopen diensten

Afgelopen diensten

Deze Jezus

 Hij wordt in verbazing nagestaard door de
discipelen
 Hij wordt in heerlijkheid gepredikt door de
engelen

 

Het genadeverbond

1. De partijen
2. De inhoud
3. De toepassing
Genesis 3 : 15

 

DE AKKER VAN DE POTTENBAKKER

1. Een akker van verraad (vs. 6-7)
2. Een akker van verwerving (vs. 8)
3. Een akker van vervulling (vs. 9-10)

 

HET ONSCHULDIG BLOED

1. Aanklagend bloed (vs. 3-4a)
2. Veroordelend bloed (vs. 4b-5)
3. Herinnerd bloed (vs. 6-10)]

 

De Naam Jezus (zondag 11)

De Naam Jezus
1. De betekenis van Zijn Naam (vr. en antw. 29)
2. De verlossing door Zijn Naam (vr. en antw. 30)