Archieven Afgelopen diensten

Afgelopen diensten

De vervolger wordt vervolgd

1. Saulus prediking van Christus in Damascus
2. De Joden verwonderen zich
3. Saulus moet vluchten voor zijn leven

 

“Pleitend bidden”

Schriftlezing: Jozua 7: 1 t/m 15

• De omstandigheden
• De gebedshouding
• De pleitgronden