Dag 13 november 2022

Sola Gratia

Sola Gratia “Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave.” Efeze 2:8 Het levenswerk van Maarten Luther bestond uit lesgeven, vertalen en vooral preken. Toen een student Luther vroeg…

Het altaar bij de Jordaan

Het altaar bij de Jordaan1. De bouw van het altaar2. De verdenking met betrekking tot het altaar3. Het getuigenis door het altaarJozua 22 : 10 Of luister via Kerkdienstgemist