Maand november 2022

Sola Scriptura

“Want alle vlees is als gras, en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. Het gras is verdord, en zijn bloem is afgevallen. Maar het Woord des Heeren blijft in der eeuwigheid; en dit is het…

Zangavond Marnixkoor 10 december

De Raad van Kerken in Vlissingen organiseert op zaterdagavond 10 december in de Sint Jacobskerk een zangavond in het teken van Advent. Deze avond zullen verschillende koren uit de gemeente Vlissingen hun medewerking verlenen met liederen uit eigen repertoire. Zoals…

Gemeenteavond 24 november

Donderdag 24 november wordt er om 19.45 uur een gemeenteavond gehouden met als thema: “Een legere kerk, oorzaak en gevolgen”. Dhr. C.A. Hoekman uit Kapelle zal het thema voor ons inleiden. Na de pauze willen we in kleine groepjes het…

Sola Gratia

Sola Gratia “Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave.” Efeze 2:8 Het levenswerk van Maarten Luther bestond uit lesgeven, vertalen en vooral preken. Toen een student Luther vroeg…

Het altaar bij de Jordaan

Het altaar bij de Jordaan1. De bouw van het altaar2. De verdenking met betrekking tot het altaar3. Het getuigenis door het altaarJozua 22 : 10 Of luister via Kerkdienstgemist