Dag 9 juni 2022

Jezus ontvangt de zondaars

“Deze ontvangt de zondaars en eet met hen.”  Lukas 15 vers 2b Daar komen ze… tollenaars en zondaars. Zij naderen tot de Heere Jezus om Hem te horen. Ze worden door Hem ontvangen. Ze eten met Hem. Ze hebben gemeenschap…