juli 2018

Maandelijks archief

Rechtvaardig voor God

Ds. G.J. Baan Rechtvaardig voor God1. door geloof (vr. 59 en 60 / ‘Alleen…Christus;’)2. ondanks zonde (‘alzo…ben,’)3. uit genade (‘nochtans…genade’)4. in Christus (‘mij…toerekent,’)5. tot troost …